Elderly daughter visiting his disabled mother at home

God dialog øker involveringen

16 juni 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Den dagen min mor og far blir eldre, og kanskje behøver hjelp, ønsker jeg å være der for dem. Jeg ønsker å bidra i omsorgen rundt dem, og være en aktiv del av livene deres. Da trenger jeg å samarbeide med helsepersonellet. Om foreldrene mine selv ikke kan dele hva som skjer med dem, trenger jeg en god dialog med de ansatte.

Om man er pårørende til noen som glemmer er det lett at det oppstår en avstand når helsepersonell blir involvert. Man har ikke lenger kontrollen over de dagligdagse hendelsene i sin kjæres liv. Har mamma spist? Har hun hatt en fin dag? Er det noe hun trenger som jeg kan handle inn?

Uten denne informasjonen er det vanskelig å bidra. Om man derimot vet at Gamlemor ikke spiste frokost, kan man passe på å servere mat når man er på besøk senere den dagen. Vet man at det er tomt for brød kan man handle inn. Har man sett bilder av at Gamlemor var på tur med dagsenteret kan det være fint å snakke med henne om dette. Om man vet at man har noe konkret å snakke er det også enklere å plukke opp telefonen for en prat, eller komme på et ekstra kaffebesøk.

Bedre dialog gjør det enklere å involvere seg

Mer informasjon bidrar til at de pårørende kan involvere seg mer i omsorgen rundt sine kjære. Vi i JodaCare vet at pårørende er en viktig ressurs, og jobber derfor med å skape en god dialog mellom dem og helsepersonell. Ved å gjøre dette tror vi at omsorgen vil bli enda bedre.

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Barn med nedsatt funksjonsevne: – Et system som skal hjelpe, men som oppleves som en ekstra byrde, må endres!

Dette er et svært viktig tema. Gi foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne den støtten de fortjener!

13 likes, 0 comments3 days ago

Fokus på livskvalitet - JodaCare

Med vår digitale kontaktbok kan både bolig, skole, dagtilbud, arbeidstrening og familien ha en felles plattform hvor de deler informasjon og..

7 likes, 0 comments4 days ago