Close up portrait of handicapped boy playing on digital tablet outdoors.

Se meg!

29 juni 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Vi har alle et grunnleggende behov for å føle oss anerkjent og sett. Din følelse av hvem du er blir påvirket av i hvilken grad du blir bekreftet av andre mennesker. Dette handler ikke nødvendigvis om å bare motta ros og skryt fra andre, men om at noen aktivt viser at de ser deg og anerkjenner deg. Når noen ikke legger merke til deg og ikke viser tegn til at de har sett deg, vil mange føle et ubehag. Denne reaksjonen er naturlig, da behovet for å bli sett nettopp er så viktig for oss.

Bekreftelse via sosiale medier

Sosiale medier har åpnet opp for nye muligheter for bekreftelse av vår identitet. I dag kan du dele og poste for å vise hvem du er, hva du mener og hvilke sosiale grupper du identifiserer deg med. Ifølge undersøkelsen Norsk Mediebarometer 2016 utført av SSB bruker 7 av 10 nettbrukere Facebook i løpet av et døgn. Å dele på Facebook er i følge en undersøkelse gjort av PEW Research Center hovedårsaken til at rundt halvparten av oss bruker Facebook. Å dele på sosiale medier har dermed blitt en  populær og utbredt mulighet for identitetsbekreftelse på nettet.

Ikke alle har mulighet til å bruke sosiale medier som Facebook til å bekrefte sin identitet. Hvis du for eksempel ikke har språk eller har en utviklingshemning kan dette hindre deg i å delta på sosiale medier. Behovet for å dele er der likevel. Har Petter lært noe nytt på jobb er det gøy å vise dette til de andre i boligen. Scoret han mål på fotballkampen er det kult å kunne dele dette med mamma og pappa.

En løsning

Med vår nye løsning JodaBook, som er en forenklet og tilpasset versjon av JodaCare, åpner vi opp for at Petter selv kan delta i dialogen rundt seg. Tjenesten kobler Petter sammen med personalet og familien, og lar han dele bilder, se bilder andre har tatt av seg selv eller situasjoner han har vært i. Tjenesten ligner også på sosiale medier ved at en kan få likes på det som blir lagt ut. Mangler man språk kan man få teksten opplest gjennom løsningen vår.

JodaBook gir tjenestemottakere muligheten til å få  anerkjennelse og bekreftelse på sin identitet i et trygt miljø. Dette er et grunnleggende behov for alle mennesker. JodaBook er i tråd med vår visjon om livskvalitet og verdighet for mennesker med behov for omsorg. Vi er derfor stolte over at JodaCare nå inkluderer denne funksjonen i sin tjeneste, og gleder oss over mulighetene dette gir for våre brukere.

Flere innlegg