Senior woman with her caregiver at home

Å dele de fine historiene

4 august 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Som tidligere ansatt i hjemmetjenesten har jeg sett og opplevd mye. Jeg har truffet mange fantastiske mennesker, både blant de jeg har besøkt og mine kollegaer. Når hjemmetjenesten trekkes fram i media er det dessverre oftest fokus på de negative historiene. De fine historiene har en tendens til å bli glemt.

De fine historiene

Men de finnes. Jeg har opplevd kollegaer som i en hektisk arbeidshverdag allikevel tar seg tid til å virkelig se de menneskene de møter. De som, hvis har muligheten til det, tar seg tid til å gjøre det lille ekstra for å skape bedre dager for dem de besøker. Det kan være å lage noe ekstra godt å spise, ta en gåtur i nabolaget eller sette seg ned for en skikkelig god prat. Jeg har sett en genuin omsorg for andre mennesker.

Det som derimot skjer om Gamlemor glemmer er at disse historiene sjelden når familien hennes. De opplever kanskje at Gamlemor stort sett sitter i den samme kroken hver gang de er på besøk. Om de spør hva hun har gjort sier hun kanskje “ingenting”, fordi hun ikke husker. Da er det som pårørende lett å bli frustrert.

Muligheten til å dele

Med JodaCare kan omsorgsgivere selv dele sine historier med familien gjennom tekst og bilder. Slik får de muligheten til å vise den gode omsorgen de gir, og få anerkjennelse for dette.  

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Demenshjelpen

Vi gleder oss til å høre No Isolation snakke om sitt arbeid for å redusere ensomhet blant eldre på Folkemøte 17.august. Arrangementet er..

2 likes, 0 comments3 days ago

- Pappa fikk oppleve ett barnebarn og han fikk følge meg til alters

«Å lete etter det positive. Så jeg fokuserte på alt det han fortsatt kunne, som å pusle, sitte og slappe av sammen, gå en liten tur, at..

4 likes, 0 comments3 days ago