Portrait of smiling senior woman sitting with her husband using digital tablet. Elderly couple sitting on couch at home with a touch screen computer.

Demonstrasjon av JodaCare på Android

28 februar 2018 | blogg | Ingen kommentarer

Flere innlegg