Innlegg i kategorien blogg

Faith through time. Family couple sitting on the bench and keeping hands together while having rest on the nature

Stress hos familien påvirker omsorgen

19 juli 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Det kan oppleves som vanskelig og stressende å være pårørende til en person med en demensdiagnose. Hverdagen blir annerledes, og det kan være trist å se en man er glad i forandre seg og miste evnen til å ha en selvstendig hverdag. Når helsepersonell blir involvert kan også flere pårørende oppleve at de mister kontrollen over omsorgen. Kommunikasjonen mellom helsepersonell og pårørende fungerer ofte dårlig, og dette gir ekstra stress i hverdagen. (mer…)

Close up portrait of handicapped boy playing on digital tablet outdoors.

Se meg!

29 juni 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Vi har alle et grunnleggende behov for å føle oss anerkjent og sett. Din følelse av hvem du er blir påvirket av i hvilken grad du blir bekreftet av andre mennesker. Dette handler ikke nødvendigvis om å bare motta ros og skryt fra andre, men om at noen aktivt viser at de ser deg og anerkjenner deg. Når noen ikke legger merke til deg og ikke viser tegn til at de har sett deg, vil mange føle et ubehag. Denne reaksjonen er naturlig, da behovet for å bli sett nettopp er så viktig for oss. (mer…)

Elderly daughter visiting his disabled mother at home

God dialog øker involveringen

16 juni 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Den dagen min mor og far blir eldre, og kanskje behøver hjelp, ønsker jeg å være der for dem. Jeg ønsker å bidra i omsorgen rundt dem, og være en aktiv del av livene deres. Da trenger jeg å samarbeide med helsepersonellet. Om foreldrene mine selv ikke kan dele hva som skjer med dem, trenger jeg en god dialog med de ansatte. (mer…)

Cute little girl with painted hands. Isolated on grey background.

Hele omsorgssirkelen må med

8 juni 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Jeg vil at du skal hilse på Sara. Hun er 11 år gammel, og har behov for oppfølging og omsorg i hverdagen. Sara går på skolen, på tirsdager spiller hun basketball og på torsdager er det malegruppe. Annenhver uke bor hun i en avlastningsbolig. Sara mangler noe språk, og det er vanskelig for henne å kommunisere med foreldrene og personalet som tar seg av henne. God dialog mellom de ulike menneskene i Sara sitt liv er viktig, men i dag fungerer ikke dette alltid like bra. (mer…)

bomtur

Bedre dialog gir færre bomturer

2 juni 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Arbeidshverdagen i hjemmetjenesten er ofte hektisk, og kan oppleves som stressende for de ansatte. På kort tid skal Lise Omsorgsfull besøke flere mennesker med svært ulike behov. Da er det viktig at hun slipper å bruke tid på unødvendige tidstyver. (mer…)

Close up portrait of young male student with down syndrome at study desk outdoors.

En digital kontaktbok

16 mai 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Når vi er flere om omsorgen er det viktig at kommunikasjonen flyter godt mellom alle parter. Rundt en person med utviklingshemming kan dette være familien, bolig, dagsenter, skole og jobb som skal koordinere seg for å gi best mulig støtte. I dag skjer derimot mye av kommunikasjonen nokså tilfeldig: i møter, på telefon, på gule lapper og i kontaktbøker. Da er det vanskelig for alle involverte å holde seg oppdatert. (mer…)

Portrait of beautiful girl on the playground

Når vi er flere om omsorgen

3 mai 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Når vi er flere om omsorgen er det viktig at kommunikasjonen flyter godt. I dag brukes det stort sett telefoner, e-poster, gule lapper og skriftlige kontaktbøker for å kommunisere mellom familien og helsepersonell. Med en digital kontaktbok åpner det seg derimot nye muligheter for enkel og verdifull kommunikasjon: (mer…)

Mature woman in her home looking out the window with a smile.

Kjenner du min historie?

24 april 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Minner er en viktig del av identiteten til oss mennesker. Minner fra oppveksten, familien vår og interessene våre er alle med på å danne hvem vi er som person. Minnene forteller historien vår. Men hva skjer om disse minnene begynner å glippe? (mer…)

Grandmother and grandfather with grandson preparing eggs for Easter.

Påskeferie – hva nå?

7 april 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Det er påske, og vi er mange som nyter glade feriedager med venner og familie på denne tiden av året. Hverdagen opphører, og med det kommer det muligheter for hvile og nye impulser. Dette er både deilig og viktig! Men, for noen krever det litt ekstra organisering for at hverdagens faste rammer og avtaler skal kunne opphøre, og dermed gi plass til dette pusterommet. (mer…)

Photo of senior man spending leisure time outdoors

Synlige pleiere gir økt tillit

15 mars 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Hver gang jeg besøker bestefar på sykehjemmet sitter han alene i den samme stolen. Han virker trist. Om jeg spør han om hva han har gjort den siste tiden svarer han “ingenting”. Det er vanskelig for meg å vite om han snakker sant, eller om han har glemt. Når jeg går blir han blir sittende i den samme stolen. Jeg kjenner meg trist og frustrert. (mer…)

Neste side »

Siste fra Facebook