Stress hos familien påvirker omsorgen

19 juli 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Det kan oppleves som vanskelig og stressende å være pårørende til en person med en demensdiagnose. Hverdagen blir annerledes, og det kan være trist å se en man er glad i forandre seg og miste evnen til å ha en selvstendig hverdag. Når helsepersonell blir involvert kan også flere pårørende oppleve at de mister kontrollen over omsorgen. Kommunikasjonen mellom helsepersonell og pårørende fungerer ofte dårlig, og dette gir ekstra stress i hverdagen.

Stress påvirker omsorgen

Dette stresset er ikke bare vondt for den pårørende, men det kan også ha stor innvirkning på hvordan personen med demens selv har det. Blir man møtt med at de rundt seg har det vanskelig, kan det føles vondt. En studie utført ved University of California, Berkeley, fant at det i noen tilfeller kunne det virke som om personer med en demensdiagnose fikk forverret helse dersom deres omsorgspersoner var mentalt stresset. Studiet så blant annet en tendens til at økt mentalt stress hos pårørende kunne føre til en tidligere bortgang for personen med demens.

Dette studiet viser hvor viktig det er å ivareta den mentale helsen til de pårørende. Både for deres egen del, men også for å sikre helsen til personen med demens.

Bedre kommunikasjon for mindre stress

Å bedre kommunikasjonen kan altså ha positive ringvirkninger for både pårørende og personer med demens. Vi i JodaCare ønsker å være et positivt bidrag for at pårørende kan kjenne seg tryggere og roligere i hverdagen. Ved å forbedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pårørende vil de få mer informasjon om omsorgen som gis sine kjære. Dette kan lette noe av bekymringen, og gjør det enklere å gi helhetlig og verdig omsorg til personen som trenger støtte. 

For å lese mer om studien: http://news.berkeley.edu/2017/06/26/caregiver-mentalstress/

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Bilder fra JodaCare sitt innlegg

God støtte fra både Næringsminister og Likestillingsminister da jeg fikk presentere utfordringer gründere møter når de ønsker å skape..

42 liker, 2 kommentarer2 uker siden

Er avstanden for stor? - JodaCare

God kommunikasjon gir mindre avstand, med JodaCare!

5 liker, 0 kommentarer3 uker siden