Bilder gir bedre samtaler

28 juli 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Når et familiemedlem har fått en demensdiagnose er det viktig å fremdeles ta seg tid til å ha fine øyeblikk sammen. Vi har alle et behov for å bli sett og hørt. Om personen glemmer behøver man kanskje å tilrettelegge samtalene slik at han eller hun fremdeles opplever glede og mestring i hverdagen.

Bilder gir fine stunder

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen er det flere ting man kan gjøre for å få bedre flyt i samtalen. De trekker blant annet frem at det å se på gamle fotografier sammen kan bidra til fine stunder. Slik kan personer med demens bli minnet på mennesker de har kjent, og steder de har vært. Det er en god følelse å få anerkjennelse for livet man har levd.

Nasjonalforeningen trekker også frem at det er viktig å for personen med demens å se på bilder av seg selv og sine nærmeste. Slik bygger man en følelse av identitet og egenverd. Dette er et viktig behov som alle mennesker har. 

Dette er også helt i tråd med hva vi i JodaCare jobber med. I vår løsning kan man dele bilder som det kan være fint å ta fram i ettertid. Disse kan brukes som utgangspunkt for en fin prat. Vi har fått tilbakemeldinger fra de som bruker JodaCare i dag om at bildene gir økt kvalitet på samtalene. Slik ønsker vi å bidra til en bedre hverdag for personer med demens og deres omsorgsgivere.

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg