Hva ønsker familien seg?

31 august 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Vi har lest rapporten fra den nye beboer og pårørende undersøkelsen for mennesker med utviklingshemming eller tilsvarende behov for bistand fra Helseetaten i Oslo. Her så vi flere punkter vi kjenner oss igjen i fra vårt arbeid med JodaCare.

«Manglende møter, dialog, informasjon skaper usikkerhet for oss i forhold til ivaretakelse av vår nærstående sitt behov. Møter, en god dialog og informasjon er meget viktig i forhold til dette, hvor en kan utveksle info og meninger for å ivareta nærstående på best mulig måte.» (pårørende)

  • Pårørende ønsker seg mer informasjon om sine kjære, uten å måtte be om det på forhånd.
  • Ansatte bør ha mer kunnskap om den enkelte beboer.
  • Strukturen rundt hjelpen til beboere må bli bedre.
  • Det er viktig å forbedre dialogen mellom de ansatte.  
  • Pårørende ønsker seg også bedre oversikt over hvem de ansatte er, og hvem som gjør hva.
  • Beskjeder må følges opp på en god måte.
  • Det må være tydeligere avtaler mellom personalet og pårørende.

«Det er for mange personer i hverdagen å forholde seg til (40-50 personer), dette gir redusert oversikt/forutsigbarhet, trygghet, det mangler et tett og nært samarbeid og gode rutiner for informasjon mellom bolig/ledelse og pårørende/verger. « (pårørende)

Muligheter med digital kommunikasjon

Dette er alle punkter som vi arbeider med å forbedre med vår digitale kommunikasjonsløsning JodaCare. Øyeblikk fra beboernes hverdag kan enkelt deles gjennom tekst og bilder i vår sikre løsning. Personlige profiler gjør at de ansatte får informasjon om den enkelte bruker, og familien vet hvem de ansatte er. Strukturen blir bedre gjennom en felles kalender, og beskjeder kan sendes og besvares på en oversiktlig måte i løsningen vår. De ansatte får også bedre dialog seg i mellom da hele sirkelen av omsorgsgivere kan inkluderes i løsningen, og alle involverte får den samme informasjonen.

Vi har allerede god erfaring med å bruke JodaCare i boliger for mennesker med behov for støtte. Om du ønsker å lære mer om hvilke muligheter JodaCare gir for å øke kvaliteten på dialogen i disse tjenestene må du gjerne ta kontakt med oss på line@jodacare.no.

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg