Pårørende fortjener bedre

22 september 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Hvordan kommuniserer dere med de pårørende i din kommune i dag?

Det er ingen tvil om at det er viktig å ta vare på de pårørende i helsetjenesten i dag. En stor andel av alle omsorgsoppgaver gjøres av de pårørende, og uten dem stopper Omsorgs-Norge opp. Allikevel mangler mange kommuner en klar strategi på hvordan de skal ivareta de pårørendes behov.

Flere pårørende forteller at det ikke nødvendigvis bare er omsorgsoppgavene som sliter dem ut, men også møtet med kommunen kan oppleves som frustrerende. Mangel på informasjon og dårlig kommunikasjon bidrar til økt stress for en gruppe som allerede er under stort press.

Så, når vi spør kommuner om hvordan de kommuniserer med de pårørende i dag får vi mange ulike svar: Telefonsamtaler, kontaktbøker, lapper, SMS, mail, Facebook grupper.. En fellesnevner er at kommunikasjonen gjerne skjer på flere plattformer. Det fortelles om at det ofte skjer en del misforståelser fordi viktige beskjeder blir glemt, eller ikke når fram til riktig person.

Digital løsning for bedre kommunikasjon

Derfor har vi i JodaCare laget en digital kommunikasjonsløsning for kontakt mellom helsepersonell og pårørende. Våre brukere forteller oss at det er en lettelse at all kommunikasjonen nå foregår for på et sted. Når alle nøkkelpersoner i omsorgen har tilgang til den samme informasjonen minsker muligheten for at viktige beskjeder går tapt. Det kjennes trygt. Siden informasjonen er digital er den også mer tilgjengelig. Dette kan dempe bekymring for de som er vant til å vente på beskjed i “boka”. Løsningen vår er også et sikrere alternativ til kontaktbøker som forsvinner, eller Facebook grupper med dårlig personvern.

Om du ønsker å høre mer om hvordan dere kan forbedre kommunikasjonen med pårørende i din kommune, ta gjerne kontakt på line@jodacare.com.

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg