Fokus på livskvalitet

12 oktober 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Hva er det som gir deg en god dag? Hva legger du i å ha et godt liv? Et verdig liv?

Fra levekår til pleie

I en sak på sine nettsider skriver NFU om et nasjonalt tilsyn på tjenestene til voksne med utviklingshemming i 2016. De rapporterer om nedslående resultater med flere ulovlige forhold. Det trekkes blant annet fram at tjenestene for personer med utviklingshemming har gått fra fokus på gode levekår til å handle om forsvarlig pleie:

“Med tiden har pleie- og omsorgsfokuset vunnet frem, mens det å leve aktive liv og delta i samfunnets aktiviteter, synes å være nedtonet. Selvbestemmelsen synes heller ikke å være spesielt stor.”

Jens Petter Gitlesen for NFU

Menneskelige behov

Vi mennesker har flere behov enn et behov for pleie. Vi har et behov for å bli sett. Å bli hørt. Vi ønsker å kunne bestemme selv, dyrke egne interesser og føle at vi hører til. For mange innebærer dette også å kunne kjenne seg nyttig, og være en aktiv del av samfunnet vi lever i. Dette er viktige, iboende behov hos mennesker.

Om et menneske har behov for støtte, er det viktig at de får nok mennesker rundt seg som kan hjelpe dem med å dekke disse behovene. Disse hjelperne må igjen få den støtten de behøver til å kunne gi god hjelp. De behøver informasjon som gir de muligheten til å gi personlig oppfølging, og de må ha en tett dialog med hverandre slik at alle drar i samme retning.

Digital Dialog

Vi i JodaCare jobber for å bedre dialogen mellom de ulike omsorgsgiverne til personer med utviklingshemming. Med vår digitale kontaktbok kan både bolig, skole, dagtilbud, arbeidstrening og familien ha en felles plattform hvor de deler informasjon og organiserer seg sammen. Vi har også laget en versjon av løsningen vår, JodaBook, som  noen mennesker med utviklingshemming kan mestre selv. Sammen med Universitetet i Agder arbeider vi i prosjektet InnArbeid med å finne løsninger som skal gjøre det lettere for mennesker med utviklingshemming å være i jobb. Med dette håper vi å bidra til et bedre liv for dem og deres omsorgsgivere.

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg