Er du redd for dobbeltføring?

20 oktober 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Det kan kjennes krevende å innføre en ny arbeidsmetode i hverdagen. Et spørsmål vi ofte får om vår digitale kontaktbok JodaCare er om dette ikke blir stress for ansatte i helsetjenesten: Må vi inn i nok et system? Må vi skrive alt to ganger? Skal jeg sitte på telefonen istedenfor å være sammen med tjenestemottakeren?

Etter at løsningen vår har vært i bruk i over et år har vi allikevel flere gode erfaringer. Erfaringer som viser at å bruke en digital kontaktbok kan ha svært gode effekter for både ansatte, pårørende og tjenestemottakeren:

  • Erstatter boka: den viktigste erfaringen vi har med JodaCare så langt er at løsningen vår erstatter den skriftlige kontaktboken mange bruker i dag. Boka som bare kan leses når man er sammen med tjenestemottakeren, og som har en tendens til å forsvinne.
  • All informasjonen på et sted: ved å bruke JodaCare som kommunikasjonskanal slipper man å bruke flere forskjellige kanaler for kommunikasjon. Dette gir en trygghet i at beskjeder når fram til riktig person til riktig tid.
  • Effektiv dialog: med JodaCare kan man svare på beskjeder direkte i løsningen. Man slipper å vente på at man når fram til rett person på telefonen, eller lure på om noen har sett den gule lappen på kjøkkenbenken.
  • Økt kvalitet på tjenesten: med JodaCare kan du levere bedre helsetjenester ved at alle har den samme informasjonen. Man kan samarbeide med pårørende på helt annen måte. 

Ved å kommunisere med et nytt verktøy kan du kan altså spare deg for en god del tid som i dag brukes på misforståelser og beskjeder som ikke når fram. JodaCare skal brukes til dagligdags, ikke-sensitiv informasjon. Dette er informasjon som allerede leveres til familien gjennom andre kanaler enn journalen i dag. Det blir derfor ikke snakk om dobbeltføring, men en mer effektiv måte å jobbe på.  

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg