Hva kan deles med pårørende?

24 november 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Som ansatt i helsevesenet er det viktig at man overholder sin taushetsplikt. Det som er interessant, er at mange ansatte i helsetjenesten er usikre på hva denne taushetsplikten innebærer. I frykt for å gjøre noe galt, velger mange å heller si for lite enn for mye. Om man holder tilbake for mye informasjon, for eksempel i kommunikasjon med pårørende, kan dette derimot ha en negativ effekt.

Mange pårørende opplever stor frustrasjon fordi de ikke får den informasjonen de trenger, og faktisk har krav på, fra de som tar seg av sine kjære. Dette kan være informasjon som er viktig å dele for at alle som er involvert i omsorgen skal kunne opptre på en forutsigbar og fin måte.

Regler for deling av hverdagsinformasjon

Når man introduserer en ny måte å kommunisere på, slik som JodaCare, er det viktig at alle kjenner seg trygge på hva de kan dele av informasjon. I JodaCare skal man ikke dele sensitive opplysninger. JodaCare skal brukes til å dele hverdagsinformasjon og praktiske opplysninger. Dette skjer selvfølgelig etter samtykke fra tjenestemottaker selv, eller nærmeste pårørende ved behov. Jurister i Asker kommune har satt opp noen retningslinjer for digital deling av hverdagsinformasjon med nærmeste pårørende:

  • Ansatt skal kunne bruke fornavn til tjenestemottaker ved kommunikasjon med pårørende (ikke id nummer eller kallenavn)
  • Man skal kunne dele informasjon om daglige gjøremål
  • Informasjon som allerede er kjent pårørende kan fritt deles ( for eksempel navn, aktiviteter, skole, interesser)
  • Det kan deles fornavn på hvem tjenestemottakeren har gjort aktiviteter sammen med.
  • Det kan gis informasjon om hvem som har deltatt på ulike aktiviteter.
  • Det kan gis informasjon om hvilke aktiviteter som har blitt gjennomført.
  • Det kan sendes ut generell informasjon.
  • Ansatte skal kunne være kjent med fornavn og etternavn.
  • Det kan gis informasjon om ansatte er syke, på ferie eller har sluttet. Det skal ikke gis informasjon om årsak.

Dette synes vi også fungerer som fine regler for god skikk og bruk i vår digitale kommunikasjonsløsning JodaCare.

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg