Fra kontaktbok til ingenting?

10 januar 2019 | blogg | Ingen kommentarer

Fokuset på personvern er riktig og viktig, men hva skjer når frykten for personvernet går ut over helse og verdighet?


Gjennom vårt arbeid med JodaCare får vi høre mange historier om kommunikasjon. Mange har over lang tid vært frustrerte og misfornøyde med hvordan kommunikasjonen har foregått mellom ansatte og familien til de som mottar tjenester. Det fortelles om samarbeid som ikke fungerer optimalt på grunn misforståelser, og beskjeder som ikke når frem til rett person til rett tid.
For mange har boka vært eneste løsning for kommunikasjon. Den skriftlige kontaktboka for beskjeder og hverdagsinformasjon om hovedpersonen. Boka som bare kan leses når man har den i hånden. Kanskje bor du langt unna, og får ikke besøkt sønnen din på en stund. Kanskje er datteren din på avlastning annenhver uke. Da blir ventetiden på boka veldig lang.
Det hender også at boka forsvinner. Da kan mye verdifull informasjon gå tapt.
Boka har allikevel vært beste alternativ for mange i flere år. Derimot har flere opplevd at boka har blitt tatt fra dem på grunn av sikkerhet og personvern. Ansatte blir så redde for å bryte taushetsplikten at de velger å heller dele minst mulig med familien. Familien står frustrert igjen med bekymring for sine kjære. Den røde tråden forsvinner i hverdagen for den som mottar omsorg. Dette er uverdig.
Det er riktig at boka ikke er et sikkert verktøy for kommunikasjon. Det er derimot ikke riktig at man ikke skal kunne ha en god dialog mellom alle de ulike omsorgsgiverne som tar seg av samme person. Så istedenfor å lukke alle former for kommunikasjon i frykt for personvern, bør man ta i bruk nye, sikre verktøy for dialog og samarbeid.
JodaCare leverer en slik sikker, digital kommunikasjonsløsning som kan erstatte den skriftlige kontaktboka. I snart tre år har vi levert vår løsning, og sett hvordan vi ikke bare erstatter boka, men gir merverdi med funksjoner som bildedeling, livshistorie og kalender. Historiene om kommunikasjon fra våre brukere er fremdeles mange, men nå er de heldigvis positive og gode.

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg