Ensomhet er ikke bra for helsa

10 mars 2019 | blogg | Ingen kommentarer

Har omgangskretsen din betydning for hvor god helse du får?

God helse er avgjørende for livskvalitet, men en studie fra OsloMet viser blant annet at mulighetene for god helse er avhengig av den sosiale situasjonen. Målet har vært å øke forståelsen av sosiale helseforskjeller og hvilke årsaker som ligger bak.
Ensomhet sies å bety det å oppleve et savn av ønsket kontakt med andre. Den som er ensom, har mindre kontakt med andre eller dårligere innhold i kontakten enn han eller hun ønsker. Det kan dreie seg om å ha noen å snakke med eller gjøre aktiviteter sammen med, som gjør at man unngår å føle seg ensom.
Det er blitt forsket på kvaliteten på nettverket og hva relasjonene gir en. Handler det om de litt mer overfladiske relasjonene på sosiale medier, eller er det relasjoner som gir deg konkret praktisk støtte eller hjelp?
Hvilken rolle det sosiale nettverket har, sier noe om helseforskjellene og hvorvidt det beskytter mot ensomhet. Det kan dreie seg om å ha noen å snakke med eller gjøre aktiviteter sammen med. Sosiale relasjoner gir tilgang til ressurser, for eksempel noen som kjenner til noen og vet hvor du kan henvende deg hvis du trenger hjelp eller kontakt.
Jodacare mener kvaliteten på det sosiale nettverket er viktig og har stor betydning for både helse og livskvalitet. Omfanget av nettverket har også en positiv innvirkning, men det er sammensetningen av nettverket vi mener er det viktigste og ikke minst det å ha ulike relasjoner å støtte seg til dersom ensomheten merkes.
Som en digital kommunikasjonsplattform ønsker Jodacare å hjelpe til med å styrke det sosiale nettverket rundt alle mennesker ved å gi dem mulighet til å dele sin hverdag og kommunisere med hverandre på tvers av alle roller tilknyttet det nettverket man er an del av. Dette kan være med på å skape trygghet, økt livskvalitet, bidra til god helse og ikke minst føre til mindre ensomhet.

Del de fine øyeblikkene!

(Kildene til dette innlegget er hentet fra en forskningsartikkel fra velferdsforskningsinstituttet NOVA og nettsiden www.oslomet.no/forskning).  

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg