Hvor går grensen?

Hvor går grensen?

1 august 2019 | blogg | Ingen kommentarer

I dagens digitale samfunn er vi ofte vant til å kommunisere med mennesker vi omgås via sosiale medier og chat. Men kan egentlig helsepersonell bli venner med pasienter på Facebook? Skal man kunne chatte med pårørende via sosiale medier?
Tidligere i sommer skriver Sykepleien en veldig interessant artikkel om denne problemstillingen under tittelen “Digital dømmekraft er et tema du bør diskutere med dine kolleger”. Her kommer det fram at en undersøkelse fra 2012 viser at bare halvparten av sykepleiere har drøftet hvordan de bør bruke sosiale medier. Da kan det fort oppstå gråsoner. Kanskje får man en venneforespørsel fra en pasient man har en ekstra god tone med. Eller kanskje en pårørende har et spørsmål, og syns det er lettere å sende deg en melding direkte på Messenger. Det kan være vanskelig å avvise slike henvendelser, og vite hva som egentlig er greit i forhold til taushetsplikten. 
Vi har alle rett til å kunne ha et privatliv utenfor jobbsammenheng, og mange er aktive med å dele denne private siden av livet sitt på sosiale medier. Bilder fra helgens bytur med venner, likerklikk på siden til politikere man følger eller diskusjoner i kommentarfelt er ting deler med venner i sosiale medier. Mange kommer tett på hverandre i møtet mellom helsepersonell og tjenestemottaker, men hører all denne informasjonen hjemme i denne relasjonen?
De fleste sosiale medier vi bruker i dag er ikke sikre nok til å brukes i kommunikasjon mellom helsepersonell, pårørende og mottakere av helsetjenester. Om en sosial plattform er gratis å bruke er det ikke fordi de som eier systemet er greie, det er fordi det er informasjonen du legger inn i systemet er det de tjener penger på. Altså vil det å chatte med en pårørende på for eksempel Facebook si at du godtar at du deler denne informasjonen med Facebook, og den parten de eventuelt ønsker å selge denne informasjonen videre til. Her bør det altså ikke være noen tvil om hvor grensen går i forhold til regler om taushetsplikt. 
Allikevel ser vi et stadig økende behov for nettopp digital kommunikasjon i relasjonen mellom helsepersonell, pårørende og tjenestemottaker. Her er Jodacare et godt alternativ. Med et sikkerhetsnivå som sikrer taushetsplikten, og mulighet for å skille jobb og privatliv på digitale plattformer.  Dette gjør at helsetjenesten har mulighet til å henge med i dagens digitale tider, uten at de de etiske problemstillingene Sykepleien legger fram i sin artikkel oppstår. 
Kilde: https://sykepleien.no/forskning/2019/06/digital-dommekraft-er-et-tema-du-bor-diskutere-med-dine-kolleger

Flere innlegg

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg