Innlegg i kategorien blogg

Er avstanden for stor?

26 august 2019 | Aktuelt, blogg | Ingen kommentarer

I vårt arbeid med JodaCare opplever vi å få høre mange historier og opplevelser fra både pårørende og ansatte i omsorgstjenesten. Det er spesielt møtet mellom de to gruppene med omsorgsgivere som er temaet. Mange beskriver at de opplever en avstand til den andre gruppen, enten man er pårørende eller ansatt. (mer…)

Hvor går grensen?

Hvor går grensen?

1 august 2019 | blogg | Ingen kommentarer

I dagens digitale samfunn er vi ofte vant til å kommunisere med mennesker vi omgås via sosiale medier og chat. Men kan egentlig helsepersonell bli venner med pasienter på Facebook? Skal man kunne chatte med pårørende via sosiale medier?
Tidligere i sommer skriver Sykepleien en veldig interessant artikkel om denne problemstillingen under tittelen “Digital dømmekraft er et tema du bør diskutere med dine kolleger”. Her kommer det fram at en undersøkelse fra 2012 viser at bare halvparten av sykepleiere har drøftet hvordan de bør bruke sosiale medier. Da kan det fort oppstå gråsoner. Kanskje får man en venneforespørsel fra en pasient man har en ekstra god tone med. Eller kanskje en pårørende har et spørsmål, og syns det er lettere å sende deg en melding direkte på Messenger. Det kan være vanskelig å avvise slike henvendelser, og vite hva som egentlig er greit i forhold til taushetsplikten. 
Vi har alle rett til å kunne ha et privatliv utenfor jobbsammenheng, og mange er aktive med å dele denne private siden av livet sitt på sosiale medier. Bilder fra helgens bytur med venner, likerklikk på siden til politikere man følger eller diskusjoner i kommentarfelt er ting deler med venner i sosiale medier. Mange kommer tett på hverandre i møtet mellom helsepersonell og tjenestemottaker, men hører all denne informasjonen hjemme i denne relasjonen?
De fleste sosiale medier vi bruker i dag er ikke sikre nok til å brukes i kommunikasjon mellom helsepersonell, pårørende og mottakere av helsetjenester. Om en sosial plattform er gratis å bruke er det ikke fordi de som eier systemet er greie, det er fordi det er informasjonen du legger inn i systemet er det de tjener penger på. Altså vil det å chatte med en pårørende på for eksempel Facebook si at du godtar at du deler denne informasjonen med Facebook, og den parten de eventuelt ønsker å selge denne informasjonen videre til. Her bør det altså ikke være noen tvil om hvor grensen går i forhold til regler om taushetsplikt. 
Allikevel ser vi et stadig økende behov for nettopp digital kommunikasjon i relasjonen mellom helsepersonell, pårørende og tjenestemottaker. Her er Jodacare et godt alternativ. Med et sikkerhetsnivå som sikrer taushetsplikten, og mulighet for å skille jobb og privatliv på digitale plattformer.  Dette gjør at helsetjenesten har mulighet til å henge med i dagens digitale tider, uten at de de etiske problemstillingene Sykepleien legger fram i sin artikkel oppstår. 
Kilde: https://sykepleien.no/forskning/2019/06/digital-dommekraft-er-et-tema-du-bor-diskutere-med-dine-kolleger

Demensvennlig Jodabook

28 mai 2019 | blogg, nyheter | Ingen kommentarer

Endelig fikk mamma prøve Jodabook som er laget spesielt for henne! Jeg har jo tenkt mest på meg selv som pårørende når jeg har laget Jodacare, så forstod jeg at det ga virkelig stor verdi også for ansatte å vite mer om nettverket til mamma og familien hennes.
De ansatte får å ta del i dagliglivet til personen som de blir mer og mer kjent med samtidig som denne personen mister mer og mer av seg selv.
(mer…)

Velferdsteknologi – En del av den digitale infrastrukturen

23 april 2019 | blogg | Ingen kommentarer

Det blir flere eldre i tiårene som kommer sammenlignet med yngre aldersgrupper. Flere vil trenge bistand og helsehjelp, samtidig som det blir færre arbeidstakere i helse- og omsorg. Velferdsteknologi er et av virkemidlene for å møte disse utfordringene. Målet er at flere eldre kan mestre eget liv og helse med tilgang til teknologi, og fortsatt kunne benytte teknologi for å holde kontakt med familie og venner, stimulere til aktivitet, glede og innhold i hverdagen. I tillegg kan teknologi bidra til at ansatte i helse- og omsorg kan effektivisere tjenestene.
Teknologi kan være frittstående produkter som medisindispensere, telefoner, og lignende som beboerne selv håndterer. Men teknologi kan også utgjøre et system med elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingsteknologi og annen velferdsteknologi.
(mer…)

Påskeferie – hva nå?

15 april 2019 | blogg | Ingen kommentarer

Det er påske, og vi er mange som nyter glade feriedager med venner og familie på denne tiden av året. Hverdagen opphører, og med det kommer det muligheter for hvile og nye impulser. Dette er både deilig og viktig! Men, for noen krever det litt ekstra organisering for at hverdagens faste rammer og avtaler skal kunne opphøre, og dermed gi plass til dette pusterommet. (mer…)

Jodacare lanserer innlogging med ID-Porten!

8 april 2019 | blogg, nyheter | Ingen kommentarer

Det er så mye spennende som skjer når solen kan ta skikkelig tak, snøen smelter og blåveisen titter så vidt opp!
Vi har jobbet hardt det siste året for å få gjort Jodacare enda bedre. Vi har byttet hele grunnmuren som gjør at du kan føle deg helt trygg på at all data blir behandlet godt og sikkert.
(mer…)

Humor foran hukommelse!

19 mars 2019 | blogg | Ingen kommentarer

Normalt er det stille rundt frokostbordet på Sagenehjemmet, men da klokkeklovnene kom på besøk, ble det riktig så livlig.
Men hvem er egentlig disse klokkeklovnene?
Klokkeklovnene startet opp i 2010, og har mange klovner som besøker sykehjem og mennesker med demens rundt omkring i Norge, som de gjorde en fredag formiddag på Sagenehjemmet. Deres mål er nemlig å fremme glede og forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med en demenssykdom.
(mer…)

Ensomhet er ikke bra for helsa

10 mars 2019 | blogg | Ingen kommentarer

Har omgangskretsen din betydning for hvor god helse du får?
God helse er avgjørende for livskvalitet, men en studie fra OsloMet viser blant annet at mulighetene for god helse er avhengig av den sosiale situasjonen. Målet har vært å øke forståelsen av sosiale helseforskjeller og hvilke årsaker som ligger bak.
(mer…)

Det naturlige utviklertalent!

22 februar 2019 | blogg | Ingen kommentarer

Elin er 34 år, født og oppvokst i Drammen, men har de siste 12 årene bodd i Asker sammen med sin samboer. De ble i sommer foreldre til deres andre barn. Elin utdannet seg nemlig opprinnelig innenfor Lydproduksjon, men har programmert siden hun var tenåring. Da hun fikk fast stilling som utvikler i sin gamle jobb så var det ingen vei tilbake. I en alder av 30 tok hun Bachelor ved Oslo MET ved i siden av å jobbe i JodaCare slik at hun fikk kompetanse ned på papiret. (mer…)

Fra vikar i hjemmetjenesten til forretningsutvikler

13 februar 2019 | blogg | Ingen kommentarer

Line Federley Kirkemo er 26 år gammel og vokste opp i Lier med foreldre, to søsken og en hund. I dag bor Line på Økern sammen med sin samboer. I slutten av mars blir de også foreldre til en liten fyr som skal hete Alfred. Det blir veldig spennende! På fritiden liker hun å være sammen med venner og familie, reise, dra på konsert og kunstutstillinger. (mer…)

Neste side »

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg