Innlegg i kategorien blogg

Hva kan deles med pårørende?

24 november 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Som ansatt i helsevesenet er det viktig at man overholder sin taushetsplikt. Det som er interessant, er at mange ansatte i helsetjenesten er usikre på hva denne taushetsplikten innebærer. I frykt for å gjøre noe galt, velger mange å heller si for lite enn for mye. Om man holder tilbake for mye informasjon, for eksempel i kommunikasjon med pårørende, kan dette derimot ha en negativ effekt. (mer…)

Er du redd for dobbeltføring?

20 oktober 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Det kan kjennes krevende å innføre en ny arbeidsmetode i hverdagen. Et spørsmål vi ofte får om vår digitale kontaktbok JodaCare er om dette ikke blir stress for ansatte i helsetjenesten: Må vi inn i nok et system? Må vi skrive alt to ganger? Skal jeg sitte på telefonen istedenfor å være sammen med tjenestemottakeren? (mer…)

Fokus på livskvalitet

12 oktober 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Hva er det som gir deg en god dag? Hva legger du i å ha et godt liv? Et verdig liv? (mer…)

Pårørende fortjener bedre

22 september 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Hvordan kommuniserer dere med de pårørende i din kommune i dag?

Det er ingen tvil om at det er viktig å ta vare på de pårørende i helsetjenesten i dag. En stor andel av alle omsorgsoppgaver gjøres av de pårørende, og uten dem stopper Omsorgs-Norge opp. Allikevel mangler mange kommuner en klar strategi på hvordan de skal ivareta de pårørendes behov. (mer…)

Kjenn min historie

7 september 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Tilbakemeldingen fra undersøkelsen Helseetaten i Oslo har gjort blant beboere og deres pårørende i botilbud var: Det er viktig at de ansatte kjenner beboer godt. De må også ha en genuin interesse for beboer og være nysgjerrige på å lære mer. (mer…)

Hva ønsker familien seg?

31 august 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Vi har lest rapporten fra den nye beboer og pårørende undersøkelsen for mennesker med utviklingshemming eller tilsvarende behov for bistand fra Helseetaten i Oslo. Her så vi flere punkter vi kjenner oss igjen i fra vårt arbeid med JodaCare. (mer…)

Det lønner seg å betale for sikkerhet

23 august 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Hvorfor kan vi ikke benytte oss av en av de gratis tjenestene som finnes på markedet i dag?

Vi i JodaCare har utviklet en digital kommunikasjonsløsning for helsepersonell og pårørende. I vår løsning kan man enkelt dele dagligdagse hendelser og informasjon. Dette gjør at man kan gi bedre, mer helhetlig omsorg til personer som ikke selv klarer å dele informasjon med sine omsorgsgivere.  (mer…)

Selvstendige og forutsigbare dager

11 august 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Det å kjenne seg trygg er et grunnleggende behov for oss mennesker. Forutsigbarhet i hverdagen er for mange viktig for å kunne kjenne seg trygg. Når du står opp om morgenen har du stort sett grei oversikt over dagen som kommer. Du vet om du skal på skole, jobb, trening eller andre aktiviteter. Det kjennes trygt. (mer…)

Å dele de fine historiene

4 august 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Som tidligere ansatt i hjemmetjenesten har jeg sett og opplevd mye. Jeg har truffet mange fantastiske mennesker, både blant de jeg har besøkt og mine kollegaer. Når hjemmetjenesten trekkes fram i media er det dessverre oftest fokus på de negative historiene. De fine historiene har en tendens til å bli glemt. (mer…)

Bilder gir bedre samtaler

28 juli 2017 | blogg | Ingen kommentarer

Når et familiemedlem har fått en demensdiagnose er det viktig å fremdeles ta seg tid til å ha fine øyeblikk sammen. Vi har alle et behov for å bli sett og hørt. Om personen glemmer behøver man kanskje å tilrettelegge samtalene slik at han eller hun fremdeles opplever glede og mestring i hverdagen. (mer…)

« Forrige sideNeste side »

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg