Jodacare og BankID

Et skriv med svar på ofte stilte spørsmål.

Hvorfor endrer Jodacare fra brukernavn og passord til ID-porten (BankID)?

Etter en ROS analyse i Bærum kommune våren 2017 fikk Jodacare pålegg fra flere kommuner om å innføre sikkerhetsnivå 4 innlogging på tjenesten. ID-porten er en nasjonal fellesløsning for å logge inn til offentlige tjenester på nett. Med ID-porten er det lagt til rette for at innbyggerne selv kan velge hvilken elektronisk ID de ønsker å legitimere seg med. For høyeste sikkerhetsnivå, som Jodacare ligger på er valgene BankID, Buypass og Commfides.

For Jodacare betyr dette at vi kan utvikle tjenesten til å inneholde mer sensitiv informasjon. For brukerne betyr dette en enklere pålogging og trygghet for at all informasjon som deles er sikker.

Hva er BankID?

Som BankID skriver på sine nettsider: "Deg. Digitalt. BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering. I den fysiske verdenen kan du bruke pass, førerkort eller bankkort for å bekrefte hvem du er. I den elektroniske verdenen kan du bruke BankID."

Hva er forskjellen på BankID og BankID på mobil?

I vanlig (banklagret) BankID ligger hemmelighetene knyttet til din personlige elektroniske identitet sikkert lagret i et hvelv. Du må derfor taste både passord og engangskode for å bruke BankID.

I BankID på mobil ligger hemmelighetene trygt lagret i ditt SIM-kort. Det er derfor tilstrekkelig å taste PIN-kode for å bruke BankID på mobil.

Hvordan logge inn med BankID på mobil?

Dersom du ikke har BankID på mobil, må du logge inn i nettbanken din for å aktivere tjenesten.Når du har aktivert BankID på mobil,vil mobiltelefonen din fungere som et alternativ til BankID med kodebrikke. Har du spørsmål om aktivering av BankID på mobil må du kontakte banken din.

Hvorfor må jeg bruke min personlige BankID for å logge på Jodacare når jeg er på jobb?

BankID benyttes kun som et verktøy for å bekrefte at du er deg. Per dags dato er ID-porten og BankID den enkleste og sikreste metoden for å sikre at informasjon som deles om sårbare brukere ikke kommer på avveie. Leder for velferdsteknologi i Helseetaten i Oslo, Harald Sundt Olsen, har slått fast at denne teknologien er nødvendig for digitalisering av helsesektoren i Norge. Dersom du har spørsmål rundt din BankID i jobb, kan du ta en prat med din nærmeste leder.

Det var enklere når vi kunne bruke brukernavn og passord.

Med BankID og BankID på mobil trenger du aldri å huske passord igjen. Du logger enkelt inn med kodebrikke eller mobiltelefon. Etter innlogging kan du velge hvor lenge du ønsker å forbli innlogget. Opp til 1 uke.

Tidligere brukte vi en mobiltelefon på deling på vår avdeling. Hva gjør vi nå?

Tanken og konseptet til Jodacare er at pårørende skal kunne ha en oversikt over hvem som er sammen med deres kjære. Pårørende kan finne info om de forskjellige omsorgsgiverne ved å klikke på profilen til vedkommende. Ved at ansatte deler på en telefon (felles innlogging) forsvinner noe av grunntanken. For å følge GDPR reglene og krav til åpenhet om data må alle legitimere seg og lage sin profil i Jodacare. Om noen mangler profil, hjelper vi i Jodacare gjerne med å opprette dette.

Må vi bruke BankID hver gang vi skal inn på Jodacare?

Etter at du har logget inn første gang kan du velge hvor lenge du ønsker å forbli innlogget. Gå inn på innstillinger i appen:

Skjermdump fra Jodacare
Skjermdump fra Jodacare
Skjermdump fra Jodacare