Innlegg med tag "kontaktbok"

Jodacare – trygg dialog med høy sikkerhet

21 oktober 2019 | Ukategorisert | Ingen kommentarer

Jodacare er det sikre alternativet til kommunikasjon i nettverket rundt personer med behov for omsorg i hverdagen. Det siste året har vi sammen med kommunene vi jobber med utviklet løsningen vår til å bli enda sikrere, og har blant annet lagt til IDporten for sikker tofaktor-innlogging.

Closeup of family eyes
Hvorfor er dette viktig? I dag brukes Jodacare ofte i dialog rundt mennesker som er i ekstra sårbare situasjoner fordi de kanskje mangler språk, eller fordi de har en demensdiagnose. Informasjon om deres hverdag og omsorg, spesielt når den skal deles mellom ansatte i kommunen og familien, er derfor informasjon som må behandles med høy forsiktighet. De ansatte i kommunen er også underlagt et regelverk for taushetsplikt som krever et visst sikkerhetsnivå for at de skal ha lov til å dele slik informasjon digitalt. Så, for at Jodacare skal kunne fungere slik det er tenkt, med enkel kommunikasjon mellom ansatte og familien, må vi alltid strekke oss etter å ligge på et så høyt sikkerhetsnivå som mulig for våre brukere. Hvordan gjør vi det? For det første: Jodacare er heldigvis ikke en gratis tjeneste som Facebook. I en gratis tjeneste betaler du med å godta at for eksempel Facebook eier informasjonen du deler der, og de har lov til å dele den videre med andre løsninger. Med Jodacare er det derimot strengt definert at det bare er de personene som skal være i en brukers nettverk som kan se informasjonen som legges inn. I Jodacare deles heller ingen informasjon videre, og det er brukeren selv som eier informasjonen som legges inn. Videre er all informasjon i Jodacare kryptert og sikret for mulige innbrudd, og følger alle de strengeste kravene for dette. Det siste vi har gjort for å sikre informasjonen som legges inn i Jodacare er å legge til IDporten for sikker innlogging. IDporten er en såkalt tofaktorautentisering som er utviklet for norske kommuner. Det er den samme løsningen for eksempel NAV, elsenorge.no og Altinn har for å sikre sin informasjon. Med tofaktorautentisering menes egentlig at du ved innlogging forteller oss at du er deg på to forskjellige måter. For eksempel kan du bruke både personlig passord og BankID på mobil for å gjøre dette. Dette vil gjøre det utrolig vanskelig for eventuelle innbruddstyver å utgi seg for å være deg, for de vil ikke ha tilgang på denne informasjonen. Hva betyr dette for deg? Dette betyr at du kan bruke Jodacare med senkede skuldre. Som ansatt vet du at du overholder din taushetsplikt også når du bruker tjenesten vår. Som familie vet du at informasjonen om din kjære er trygt sikret, og du vil ha større mulighet for å involvere hele nettverket du ønsker i deres Jodacare.  En god dialog er en trygg dialog. 

Hvor går grensen?

Hvor går grensen?

1 august 2019 | blogg | Ingen kommentarer

I dagens digitale samfunn er vi ofte vant til å kommunisere med mennesker vi omgås via sosiale medier og chat. Men kan egentlig helsepersonell bli venner med pasienter på Facebook? Skal man kunne chatte med pårørende via sosiale medier?
Tidligere i sommer skriver Sykepleien en veldig interessant artikkel om denne problemstillingen under tittelen “Digital dømmekraft er et tema du bør diskutere med dine kolleger”. Her kommer det fram at en undersøkelse fra 2012 viser at bare halvparten av sykepleiere har drøftet hvordan de bør bruke sosiale medier. Da kan det fort oppstå gråsoner. Kanskje får man en venneforespørsel fra en pasient man har en ekstra god tone med. Eller kanskje en pårørende har et spørsmål, og syns det er lettere å sende deg en melding direkte på Messenger. Det kan være vanskelig å avvise slike henvendelser, og vite hva som egentlig er greit i forhold til taushetsplikten. 
Vi har alle rett til å kunne ha et privatliv utenfor jobbsammenheng, og mange er aktive med å dele denne private siden av livet sitt på sosiale medier. Bilder fra helgens bytur med venner, likerklikk på siden til politikere man følger eller diskusjoner i kommentarfelt er ting deler med venner i sosiale medier. Mange kommer tett på hverandre i møtet mellom helsepersonell og tjenestemottaker, men hører all denne informasjonen hjemme i denne relasjonen?
De fleste sosiale medier vi bruker i dag er ikke sikre nok til å brukes i kommunikasjon mellom helsepersonell, pårørende og mottakere av helsetjenester. Om en sosial plattform er gratis å bruke er det ikke fordi de som eier systemet er greie, det er fordi det er informasjonen du legger inn i systemet er det de tjener penger på. Altså vil det å chatte med en pårørende på for eksempel Facebook si at du godtar at du deler denne informasjonen med Facebook, og den parten de eventuelt ønsker å selge denne informasjonen videre til. Her bør det altså ikke være noen tvil om hvor grensen går i forhold til regler om taushetsplikt. 
Allikevel ser vi et stadig økende behov for nettopp digital kommunikasjon i relasjonen mellom helsepersonell, pårørende og tjenestemottaker. Her er Jodacare et godt alternativ. Med et sikkerhetsnivå som sikrer taushetsplikten, og mulighet for å skille jobb og privatliv på digitale plattformer.  Dette gjør at helsetjenesten har mulighet til å henge med i dagens digitale tider, uten at de de etiske problemstillingene Sykepleien legger fram i sin artikkel oppstår. 
Kilde: https://sykepleien.no/forskning/2019/06/digital-dommekraft-er-et-tema-du-bor-diskutere-med-dine-kolleger

Siste fra Facebook

Ingen nylige Facebook-innlegg